FANDOM


Python – stworzony na początku lat 90-tych przez Guido van Rossuma język programowania.

Cechy językaEdytuj

 • Wcięcia są jednostką syntaktyczną języka - nie występują spotykane w innych językach słowa kluczowe wyróżniające bloki kodu.
 • Implementacja różnych paradygmatów programowania:
 • pardygmat programowania strukturalnego
 • pardygmat programowania obiektowego
 • paradygmat programowania funkcjonalnego
 • Wbudowane złożone struktury danych:
 • Niezwykle bogata biblioteka standardowa, dzięki której możliwe jest napisanie w Pythonie około 20 linijkowej implementacji prostego klienta peer to peer.
 • Przejrzystość kodu, brak charakterystycznych dla języków rodziny C "krzaczków"
 • Dynamiczny system typów
 • Mała ilość słów kluczowych

Przykładowe programyEdytuj

SilniaEdytuj

def silnia(n):
  if n == 0:
   return 1
  else:
  return n * silnia(n-1)

Funkcja AckremanaEdytuj

def Ack(n,m):
  if n==0: return m+1
  elif m==0: return Ack(n-1,1)
  else: return Ack(n-1,Ack(n,m-1))

Operacje na listachEdytuj

Funkcja, której argumentem jest lista liczb, zwracająca sumę elementów listy:

def Suma(lista):
  suma = 0
  for i in lista :
    suma += i 
  return suma

Operacje na słownikachEdytuj

Funkcja, której argumentem jest słownik (zawierający nazwę towaru oraz cenę) oraz lista zamówień (zawierająca tylko nazwę towaru), zwracająca całkowitą cenę towarów:

def Cena(slownik,lista):
  cena =0
  for nazwa in lista: 
    if slownik.has_key(nazwa):
      cena+= (slownik[nazwa])
  return cena